Privacy Policy

Zásady spracovania informácií

I. Zber informácií

Na serveri sa zhromažďujú nasledovné informácie

– meno a priezvisko súťažiaceho,
– e-mailová adresa súťažiaceho alebo jeho zákonného zástupcu,
– škola,
– ročník,
– adresa (v prípade individuálnych riešiteľov, ktorí nesúťažia cez školu)

Informácie sú zbierané pri vyplnení príslušných registračných formulárov a sú evidované výhradne v centrálnej databáze serveru.

2. Súbory COOKIEs
Používame súbory cookies pre identifikáciu vášho počítača a sledovanie spôsobu, akým prechádzate náš web. To nám umožňuje naše služby zdokonaľovať a webové stránky vám lepšie prispôsobiť.

3. Fotografie a vlastná tvorba súťažiacich (obrázky a krátke príbehy)
– fotografie zo súťaže, z odovzdávania cien, obrázky a príbehy, ktoré súťažiaci posielajú do súťaží

II. Použitie informácií

– na evidenciu súťažiacich,
– na vyhodnocovanie výsledkov,
– na zasielanie informácii o priebehu súťaže a o pripravovaných súťažiach

Spracovanie fotografií a vlastnej tvorby súťažiacich
Fotografie zverejňujeme iba so súhlasom školy alebo zákonných zástupcov len na stránkach súťaže a v propagačných materiáloch o súťaži.
Pracujeme výhradne s vlastnou tvorbou, ktorý nám súťažiaci alebo ich zákonní zástupcovia pošlú na e-mailovú adresu súťaže alebo poštou. Využívame ich iba na stránke súťaže, prípadne na ilustráciu zadaní a v propagačných materiáloch o súťažiach.

III Bezpečnosť dát

Všetky zbierané dáta sú na webe šifrované.
Web stránka používa bezpečnostný certifikát.

IV Zverejnenie informácií tretím stranám

Žiadne z informácií sa neposúvajú tretím osobám ani organizáciám ani na žiadne iné marketingové použitie.

V Súbory Cookie

Používame súbory cookies pre identifikáciu vášho počítača a sledovanie spôsobu, akým prechádzate náš web. To nám umožňuje naše služby zdokonaľovať a webové stránky vám lepšie prispôsobiť. Nepoužívame súbory cookies, ktoré sprístupňujú informácie uložené na vašom pevnom disku alebo poškodzujú či inak ohrozujú váš počítač. Používaním tohto webu vyjadrujete súhlas s využívaním súborov cookies.

VI Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov je poskytnutý vždy na dobu určitú. Dotknutá osoba má právo súhlas odvolať hocikedy na talentida@talentida.sk. Osobné údaje budú vymazané, ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov.


Scroll to top