Kalendár

šk. rok 2018/19

Prihlásenie
do 08. 10.
prihlás sa do súťaže, uhraď štartovné a odpovedz na úlohy 1. kola
1. kolo
05. 09.     nájdeš zadania
08. 10.     termín zaslania odpovedí
19. 10.     dozvieš sa body
2. kolo
15. 10.     nájdeš zadania
12. 11.     termín zaslania odpovedí
16. 11.     dozvieš sa body
3. kolo
16. 11.     nájdeš zadania
10. 12.     termín zaslania odpovedí
14. 12.     dozvieš sa body
4. kolo
14. 12.     nájdeš zadania
14. 01.     termín zaslania odpovedí
18. 01.     dozvieš sa body
5. kolo
18. 01.     nájdeš zadania
11. 02.     termín zaslania odpovedí
15. 02.     dozvieš sa body
6. kolo
15. 02.     nájdeš zadania
11. 03.     termín zaslania odpovedí
15. 03.     dozvieš sa body
7. kolo
15. 03.     nájdeš zadania
08. 04.     termín zaslania odpovedí
12. 04.     dozvieš sa body
8. kolo
12. 04.     nájdeš zadania
06. 05.     termín zaslania odpovedí
10. 05.     dozvieš sa body
Reklamácie
13. 05. – 17. 05.
môžeš podať reklamáciu k hodnoteniu 8. kola
Diplomy a ceny
06. 06. – 12. 06.
dostaneš diplom a možno aj cenu za celoročnú námahu