Kalendár

šk. rok 2019/20

Prihlásenie
do 07. 10.
prihlás sa do súťaže, uhraď štartovné a odpovedz na úlohy 1. kola
1. kolo
02. 09.     nájdeš zadania
07. 10.     termín zaslania odpovedí
18. 10.     dozvieš sa body
2. kolo
11. 10.     nájdeš zadania
11. 11.     termín zaslania odpovedí
15. 11.     dozvieš sa body
3. kolo
15. 11.     nájdeš zadania
09. 12.     termín zaslania odpovedí
13. 12.     dozvieš sa body
4. kolo
13. 12.     nájdeš zadania
13. 01.     termín zaslania odpovedí
17. 01.     dozvieš sa body
5. kolo
17. 01.     nájdeš zadania
10. 02.     termín zaslania odpovedí
14. 02.     dozvieš sa body
6. kolo
14. 02.     nájdeš zadania
09. 03.     termín zaslania odpovedí
13. 03.     dozvieš sa body
7. kolo
13. 03.     nájdeš zadania
06. 04.     termín zaslania odpovedí
09. 04.     dozvieš sa body
8. kolo
09. 04.     nájdeš zadania
04. 05.     termín zaslania odpovedí
07. 05.     dozvieš sa body
Reklamácie
11. 05. – 15. 05.
môžeš podať reklamáciu k hodnoteniu 8. kola
Diplomy a ceny
04. 06. – 11. 06.
dostaneš diplom a možno aj cenu za celoročnú námahu

Veľká matematická súťaž pre všetkých, ktorým to páli