Kalendár

Prihlásenie
do 04. 10.
prihlás sa do súťaže, uhraď štartovné a odpovedz na úlohy 1. kola
1. kolo
02. 09.     nájdeš zadania
10. 10.     termín zaslania odpovedí
15. 10.     dozvieš sa body
2. kolo
15. 10.     nájdeš zadania
08. 11.     termín zaslania odpovedí
12. 11.     dozvieš sa body
3. kolo
12. 11.     nájdeš zadania
06. 12.     termín zaslania odpovedí
10. 12.     dozvieš sa body
4. kolo
10. 12.     nájdeš zadania
10. 01.     termín zaslania odpovedí
14. 01.     dozvieš sa body
5. kolo
14. 01.     nájdeš zadania
07. 02.     termín zaslania odpovedí
11. 02.     dozvieš sa body
6. kolo
11. 02.     nájdeš zadania
07. 03.     termín zaslania odpovedí
11. 03.     dozvieš sa body
7. kolo
11. 03.     nájdeš zadania
04. 04.     termín zaslania odpovedí
08. 04.     dozvieš sa body
8. kolo
08. 04.     nájdeš zadania
02. 05.     termín zaslania odpovedí
06. 05.     dozvieš sa body
Reklamácie
06. 05. – 15. 05.
môžeš podať reklamáciu k hodnoteniu 8. kola
Diplomy a ceny
jún
za celoročnú námahu dostaneš diplom a ak sa zadarí aj cenu