Kalendár

Prihlásenie
do 03. 10.
prihlás sa do súťaže, uhraď štartovné a odpovedz na úlohy 1. kola
1. kolo
05. 09.     nájdeš zadania
03. 10.     termín zaslania odpovedí
14. 10.     dozvieš sa body
2. kolo
14. 10.     nájdeš zadania
07. 11.     termín zaslania odpovedí
11. 11.     dozvieš sa body
3. kolo
11. 11.     nájdeš zadania
05. 12.     termín zaslania odpovedí
09. 12.     dozvieš sa body
4. kolo
09. 12.     nájdeš zadania
09. 01.     termín zaslania odpovedí
13. 01.     dozvieš sa body
5. kolo
13. 01.     nájdeš zadania
06. 02.     termín zaslania odpovedí
10. 02.     dozvieš sa body
6. kolo
10. 02.     nájdeš zadania
06. 03.     termín zaslania odpovedí
10. 03.     dozvieš sa body
7. kolo
10. 03.     nájdeš zadania
03. 04.     termín zaslania odpovedí
06. 04.     dozvieš sa body
8. kolo
06. 04.     nájdeš zadania
02. 05.     termín zaslania odpovedí
05. 05.     dozvieš sa body
Reklamácie
05. 05. – 14. 05.
môžeš podať reklamáciu k hodnoteniu 8. kola
Diplomy a ceny
jún
za celoročnú námahu dostaneš diplom a ak sa zadarí aj cenu