Na prihlásenie žiakov školy do súťaže potrebujete päťciferný kód vašej školy. Je uvedený v sprievodnom liste. Ak z nejakých dôvodov tento kód nepoznáte, skontaktujte sa s nami telefonicky (02/6382 4952) alebo e-mailom.

Kód školy:     


Údaje môžete meniť aj po odoslaní prihlášky. Musíte pritom znova zadať kód školy. Otvorí sa formulár, v ktorom budú všetky údaje, ktoré ste už zadali. Zmeny v prihláške môžete robiť do 7. októbra 2019.

Problém pri prihlasovaní môže spôsobiť aj nastavenie prehliadača. Nastavte si, prosím, nižšiu bezpečnosť pripojenia.