Na prihlásenie potrebujete kód školy a heslo. Obidva údaje sú uvedené v sprievodnom liste. Ak z nejakých dôvodov kód resp. heslo nepoznáte, skontaktujte sa s nami telefonicky (02/6382 4952) alebo e-mailom.

Kód školy:  
Heslo:  

Vysvetlivky:

Problém pri prihlasovaní môže spôsobiť aj nastavenie prehliadača. Skontrolujte si, prosím, nastavenie bezpečnosti pripojenia.