Posts Posts by: "MAKS"

Iste sa už veľmi tešíte na Vianoce a s nimi spojené darčeky. Týchto 30 šťastlivcov sa z darčeka poteší skôr, ako sa rozsvieti stromček. Opäť sme žrebovali spomedzi všetkých, ktorí získali v 3. kole aspoň polovicu bodov. Jednotlivcom posielame peňaženku, dvojiciam maksácky…(Read More)

Napriek predvianočnému a písomkovému zhonu väčšina z vás nezabudla na termín 3. kola. Aby ste do piatku neumreli od zvedavosti, pozrite si aspoň správne odpovede. Koľko ste získali bodov sa dozviete v piatok…(Read More)

V druhom kole sme spomedzi všetkých, ktorí získali v kole aspoň polovicu bodov, vyžrebovali týchto šťastlivcov: Maks 5: Klára Kivaderová, Chance Ruggiero, Zsóka Csiba, Jakub Janáč a dvojica Tomáš Danko a Liliana Haneková Maks 6: Maxim Ilečko, Viktória Perglová, Ema Vrbňáková, Filip Kníž, Richard Šebest…(Read More)

Odpovede 2. kola

by

Iste horíte zvedavosťou, či sú vaše odpovede správne. Tu si ich môžete porovnať s našimi. Ale nemusíte prepadať panike ani v prípade, že svoju odpoveď nevidíte medzi správnymi. Ešte vždy môžete získať aspoň čiastočný počet bodov. Ako to naozaj…(Read More)

Rozdávame prvé ceny

by

Prvé kolo máme úspešne za sebou, vyžrebovali sme prvých šťastlivcov, ktorí získavajú maksácky blok. Maks 5: Vratko Čižmár, Roman Olša, Peter Škarítka, Soňa Gejdošová, Agáta Bartalská Maks 6: Michaela Bernáthová, Šimon Majerčík, Mária Magdaléna Milatová, Eliška Šed…(Read More)