Na koho sa usmialo šťastie?

Aj po poslednom kole sme vyžrebovali 25 šťastlivcov, ktorým pošleme pero. Gratulujeme, veríme, že Vám bude nosiť šťastie.

Maks 5: Júlia Floreková, Matúš Mužík, Sofia Adamčík, Lukáš Denk, Laura Chochulová

Maks 6: Leonhard Miklas Schulz, Hanna Tóthová, Filip Zelený, Dominika Kuchtová, Michal Brix

Maks 7: Martin Straka, Viktoria Godálová, Janko Ivičič, Levente Kubányi, Damián Sivák

Maks 8: Sofia Melicherčíková, Bruno Plichta, Sebastian Fabiankovič, Hana Piecková, Noémi Miskolczi

Maks 9: Miriam Šichtová, Patrik Slezák, Matúš Mikloš, František Satko, Maxim Ure

Ak ste nemali šťastie v žrebovaní, nezúfajte. Každého čaká krásny diplom a prekvapenie. A tých najúspešnejších aj pekná cena.

Scroll to top