Odpovede 7. kola

Vo Vstupe pre Maksáčov sa ešte dnes objavia aj body po 7. kole a podrobné riešenia, ale na rýchlu kontrolu postačí aj takýto prehľad.

Scroll to top