Výsledky úloh 6. kola

Vaše odpovede zatiaľ vyhodnocujeme a svoje body a umiestnenie sa dozviete až zajtra, ale už teraz si môžete porovnať svoje výsledky s našimi. Dopracovali ste sa k rovnakým výsledkom?

Scroll to top