Správne odpovede zo 4. kola

Svoje body po 4. kole nájdete vo Vstupe pre Maksáčov. Zatiaľ si môžete aspoň porovnať Vaše odpovede s našimi.

Scroll to top