Odpovede na úlohy 7. kola

Na svoje výsledky si musíte ešte chvíľu počkať, ale porovnať svoje odpovede s našimi si môžete hneď.

Scroll to top