Odpovede na úlohy 7. kola

Na svoje výsledky si musíte ešte chvíľu počkať, ale porovnať svoje odpovede s našimi si môžete hneď.

Odpovede na úlohy 7. kola

Ďalšie aktuality

Ktorý diplom bude ten tvoj?

Kto poslal odpovede aspoň v troch kolách súťaže, získa za svoj výkon diplom a darček. Teraz už len treba s napätím vyčkať, či na ňom bude