Na koho sa usmialo šťastie?

Aj po 2. kole sme spomedzi všetkých Maksáčov, ktorí získali v 2. kole aspoň polovicu bodov, vyžrebovali 25 šťastlivcov, ktorým pošleme darček. Jednotlivci dostanú štvorfarebné pero, dvojice jednofarebné perá.

Maks 5: Vivien Magerčiaková, Matej Juríček, Júlia Zakharová, Veronika Rosova, Michaela Brudňáková

Maks 6: Kvetoslava Jachová, Peter Gajdošik, Samuel Paracka, Lucia Horváthová, Zuzana Zdychavská

Maks 7: Nina Hudáková, Viktória Hrtúsová, Alexandra Krkošková, Ivana Kubisová, Terézia Mária Babčanová

Maks 8: Tomáš Kriška, Petra Vrbová, Viktória Sarnovská, Simona Bábiková, Nina Ondrejová

Maks 9: Lucia Škriečková, Ester Godárska, Martin Hamaš, Agáta Kováčová, Martina Buršíková

Veríme, že týmto Maksáčom spravia darčeky radosť. Ostatní majú šancu v ďalšom kole.

Na koho sa usmialo šťastie?

Ďalšie aktuality

Začína 3. kolo

Body za 2. kolo sú pridelené, výsledky zverejnené, Môžete sa pustiť do 3. kola. Termín, dokedy treba v odpovedníku vpísať odpovede, je polnoc zo 6.

Správne odpovede v 2. kole

Druhé kolo ste zvládli bravúrne, veľmi veľa z vás zvládlo všetko na plný počet bodov. Všetci od piatakov po deviatakov ste sa zhodli v tom,