Prvé žrebovanie

Spomedzi všetkých Maksáčov, ktorí získali v 1. kole aspoň polovicu bodov, sme vyžrebovali 25 šťastlivcov, ktorým pošleme darček. Jednotlivcom pošleme štvorfarebné pero, dvojiciam jednofarebné pero.

Maks 5: Michaela Cviková, Alex Mazuch, Filip Gonda, Benjamin Porošin, Simona Sliacka

Maks 6: Lucia Fárková, Martin Hlaváč, Laura Čentešová, Dominika Nagyová a dvojica Helena Gigič a Alica Sinčáková

Maks 7: Petronela Palenčárová, Maxim Kopčan, Katarína Nalevanková, Adela Kupecká, Russel Ján Macko

Maks 8: Martina Grodná, Matej Flassik, Kornel Kľoc, Katarína Jurišicová, Tomáš Šavol

Maks 9: Matej Michal Marcin, Jakub Joštiak, Lucia Feješová, Nina Vojtková, Tobias Štefaniak

Výhercom gratuluje, veríme, že perá ich potešia. Ostatným budeme držať palce v ďalších kolách.

Scroll to top