Ktorý diplom bude ten tvoj?

Podľa pravidiel diplom získaš, ak si poslal/poslala odpovede aspoň v troch kolách súťaže.

Podľa toho, ako sa Ti v súťaži darilo, získavaš titul a diplom MAKSIHviezda alebo MAKSiFrajer.

Ak sa Ti nepodarilo získať ani jeden z týchto titulov, získavaš MAKSiDiplom.

Ktorý diplom bude ten tvoj?

Ďalšie aktuality

Ceny pre najlepších

Podľa pravidiel súťaže spomienkový darček – ceruzku SÚŤAŽÍM S TALENTÍDOU dostáva každý, kto poslal odpovede aspoň v troch kolách súťaže. Maksáči, ktorí sa svojimi výsledkami,

Komu pošleme štvorfarebné pero?

Posledný raz v tomto školskom roku sme vyžrebovali majiteľov štvorfarebných pier. Podmienkou na zaradenie do žrebovania bolo získať v kole aspoň polovicu bodov. Výhercom blahoželáme,