Komu pošleme štvorfarebné pero?

Posledný raz v tomto školskom roku sme vyžrebovali majiteľov štvorfarebných pier. Podmienkou na zaradenie do žrebovania bolo získať v kole aspoň polovicu bodov.

Výhercom blahoželáme, veríme, že pero ich poteší.

Maks 5: Rastislav Furdík, Tomáš Koščuš, Sandra Krnáčová, Martin Hajko, Rupert Bielik

Maks 6: Martina Soókyová, Oliver Ivan, Adriana Bednárová, Bronislava Teplanová, Ondrej Glatz

Maks 7: Matej Kiss, Isabelle Pém, Lívia Čajková, Zsóka Sztakovics, Daniela Šupolíková

Maks 8: Flórián Krutek, Matej Hollý, Ema Mališáková, Elena Vlčková, Emily Viktória Grígerová

Maks 9: Petra Libová, Martin Horčík, Alexandra Lišková, Marko Krč, Jakub Klopštock

Komu pošleme štvorfarebné pero?

Ďalšie aktuality

Už môžeš riešiť úlohy 1. kola

Úlohy sú už v školách a nájdeš ich aj na stránke. Nezabudni, že odpovedáš do elektronického odpovedníka vo Vstupe pre Maksáčov. Tam sa dostaneš po

Ceny pre najlepších

Podľa pravidiel súťaže spomienkový darček – ceruzku SÚŤAŽÍM S TALENTÍDOU dostáva každý, kto poslal odpovede aspoň v troch kolách súťaže. Maksáči, ktorí sa svojimi výsledkami,