Komu pošleme štvorfarebné pero?

Posledný raz v tomto školskom roku sme vyžrebovali majiteľov štvorfarebných pier. Podmienkou na zaradenie do žrebovania bolo získať v kole aspoň polovicu bodov. Výhercom blahoželáme, veríme, že pero ich poteší. Maks 5: Rastislav Furdík, Tomáš Koščuš, Sandra Krnáčová, Martin Hajko, Rupert Bielik Maks 6: Martina Soókyová, Oliver Ivan, Adriana Bednárová, Bronislava Teplanová, Ondrej Glatz Maks […]