Opäť rozdávame perá

Spomedzi všetkých Maksáčov, ktorí získali v kole aspoň polovicu bodov, sme vyžrebovali tých, ktorým pošleme štvorfarebné pero. Veríme, že sa im budú novým perom dobre riešiť úlohy posledného kola. Maks 5: Daniela Tkáčová, Daniel Laurovič , Eliška Gašparíková, Štefan Horečný, Sára Borská Maks 6: Peter Tarjányi, Diana Majtánová, Petronela Palenčárová, Šimon Škula, Hana Školníková Maks 7: […]