Je to tu!

Takto mali vyzerať správne odpovede na úlohy 6. kola. V prípade PINu sme uznali aj odpoveď a) 15, keďže niektorí zaváhali, či štvorciferné číslo môže začať nulou. Svoje body a umiestnenia sa dozviete v piatok 12. marca.