Na koho sa usmialo šťastie?

Máme za sebou tretie žrebovanie. Spomedzi všetkých, ktorí získali v 3. kole aspoň polovicu bodov, sme vyžrebovali tých, ktorým pošleme pero – jednotlivcom štvorfarebné, dvojici jednofarebné.

Maks 5: Nikola Mačkinová a Alžbeta Komárová, Márrton József Nagy, Sofia Kločková, Tomáš Demjanovič a Samuel Sleicher, Lukáš Lainda a Ľubomír Jurščák

Maks 6: Sára Potocsiová, Daniel Nikolas Dic, Sára Šadláková, Daniela Šonkoľová, Martin Tichý

Maks 7: Andrea Pastvová, Katarína Vranová, Liliana Uher, Alexandra Benešová, Patrik Krivosudský a Adam Sýkora

Maks 8: Leonard Erik Gombár, Martin Čiljak, Kristína Rozičová, Eva Bebejová, Michal Šovčík

Maks 9: Tomáš Gaňa, Adam Gerbáč, Timotej Mikuš, Ferenc Zahorcsek, Karolína Kundrová

Výhercom gratulujeme, veríme, že sa perám potešia a ostatným držíme palce, aby im šťastie prialo v ďalšom kole.

Scroll to top