Na koho sa usmialo šťastie

Aj po 5. kole sme spomedzi všetkých, ktorí získali v 5. kole aspoň polovicu bodov, vyžrebovali tých, ktorým pošleme darčeky. Jednotlivci dostanú podložku pod myš, dvojica maksácke bloky. Šťastie sa usmialo na Maksáčov: Maks 5: Ján Meteňko, Lucia Balarová, Michaela Jadroňová, Samuel Sýkora, Peter Murajda Maks 6: Zuzana Zajíčková, Jakub Hoschek, Linda Čechovičová, Slávka Činčuráková, […]