Posledné kolo s výhľadom na leto

V tomto kole pošleme darček týmto Maksáčom: Maks 5: Alexander Samuel Chudý, Tamara Pohronská, Alica Kováčiková, Kristína Lacková a dvojica Matúš Kováčik a Gabriel Bošanský Maks 6:Daniela Trnavská, Diana Kunová, Jakub Bíreš, Kornélia Pomothyová a dvojica Leona Pelegrínová a Katarína Bartková Maks 7: Nina Petrikovičová, Barborka Garguláková, Nina Mrázová, Margaréta Okálová a dvojica Boris Barina a Matej […]