Odpovede posledného kola

Veríme, že väčšina z vás sa dopracovala k takýmto výsledkom: Svoje body a výsledky nájdete na svojej karte v piatok 11. mája.