Opäť rozdávame darčeky

Tešíme sa, že opäť môžeme rozposlať niekoľko darčekov. Nie síce všetkým, iba tým, na ktorých sa usmialo šťastie v žrebovaní po 4. kole.

Maks 5: Bohdan Babál, Terézia Račáková, Michal Gallik, Zuzana Prváková a dvojica Mário Frimm a Matúš Vrábel

Maks 6: Klára Lepeňová, Patrik Bačko, Diana Klemászová, Adam Koroľ, Daniela Vašíčková

Maks 7: Róbert Hybín, Ema Beličková, Katarína Ferenčuhova, Ema Krupová, Marek Gradzilla, Štefan Kollárik

Maks 8: Veronika Verešová, Kristína Gbelská, Dávid Štekláč, Denis Požgay, Tereza Mihálková

Maks 9: Michaela Zajacová, Andrej Lago, Sára Ráčková, Peter Hubert, Matej Šabík

Výhercom gratulujeme a veríme, že ich štvorfarebné perá potešia.

Opäť rozdávame darčeky

Ďalšie aktuality

Môžete sa pustiť do 5. kola

Tešíme sa, že vás maksovské úlohy bavia. Aspoň tak usudzujeme z pekných mailov, čo nám píšete. A podľa výsledkov sa vám aj slušne darí. Veríme,

Posielame ďalšie perá

Po 4. kole sme vyžrebovali ďalších Maksáčov, ktorí budú písať maksáckym štvorfarebným perom. Na poštu môžu čakať: Maks 5: Veronika Glovová, Linda Halgašová, Barbora Mertová,