Vyžrebované predvianočné darčeky

Iste sa už tešíte na vianočné darčeky. Aj MAKS ich niekoľko posiela, ale nie všetkým 🙁 Iba tým, čo sa na nich usmialo šťastie v žrebovaní po 3. kole. Veríme, že štvorfarebné perá potešia. Maks 5: Eliška Okkelova, Dávid Kúkel, Paula Mrníková, Matej Chovanec a dvojica Markus Mašura a Oliver Csendes Maks 6: Kornel Oravec, Leonard […]

Scroll to top