Správne odpovede 7. kola

Napätie vrcholí, kým sa dozviete svoje umiestnenie, porovnajte si výsledky.