Mikuláš priniesol správne odpovede

Ako ste dopadli po 3. kole sa dozviete až v piatok, teraz si pozrite, ako úlohy mali vyjsť. Mrzí nás, že napriek všetkej našej snahe niektorí z vás nestihli termín :-).