Príjemné prázdniny, Maksáči.

Kým vy budete oddychovať a zbierať nové zážitky, my prichystáme novú stránku. Tešíme sa na vás v septembri.