Odpovede na úlohy 6. kola

Posted · Add Comment

Bude to na plný počet bodov?