Odpovede na úlohy 6. kola

by

Bude to na plný počet bodov?