Odpovede 2. kola

by

Vieme, že ste zvedaví a robíme, čo môžeme, aby ste sa čo najskôr dozvedeli, koľko ste získali bodov.

Možno táto tabuľka čo to napovie:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *